REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI W ZIMOWYM PŁYWANIU GDYNIA WINTER SWIMMING CUP 2022 BCT SERIES

Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji Regulaminu. 

 W przypadku jakichkolwiek zmian w jego zapisach informacja na ten temat zostanie opublikowana na stronie internetowej www.gwsc.pl

The organizer reserves the right to modify the Statute.

In the event of any changes to its provisions, information on this subject will be published on the website www.gwsc.pl